Prof.Dr. Ahmet BATTAL

ÖZGEÇMİŞ (Ahmet Battal)

 • KİŞİSEL BİLGİLER
  • Doğum tarihi :03.10.1962
  • Doğum Yeri :Ünye/ORDU
  • Yabancı Dili :Fransızca, İngilizce
 • UZMANLIK VE ÖĞRENİM BİLGİLERİ
  • Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Ticaret Hukuku Profesörlük Ünvanı 2006
  • Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Doçentlik Unvanı 1999
  • İ.Ü. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk (Doktora) 1985-1989
  • İ.Ü.Hukuk Fakültesi Mali Hukuk (Y. Lisans) 1983-1985
  • İ.Ü.Hukuk Fakültesi (Lisans) 1979-1983
  • Perşembe Öğretmen Lisesi 1976-1979
  • Fatsa Merkez Ortaokulu 1973-1976
  • Fatsa Dumlupınar İlkokulu 1968-1973
 • MESLEKİ BİLGİLER
  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ticaret Hukuku Profesörü 2018 - sürüyor
  • Ankara Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Profesörü 2011 - 2016
 • YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER
  • Hukukun Temel Kavramları
  • Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler, Kıymetli Evrak)
  • Banka Hukuku
  • Patent Hukuku
  • Borçlar Hukuku
 • ÇALIŞTIĞI PROJELER
  • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı (Adalet Bakanlığı) Komisyonu Üyeliği, Ankara-2004-2007
  • Bankacılık Kanunu Tasarısı (BDDK) Komisyonu Üyeliği, Ankara-2003-2004
  • Aile Araştırma Kurumu'nun Boşanma Sebepleri Araştırma Projesi'nde Proje Yürütücüsü, Ankara-1998

 

 

Av. Prof. Dr. Ahmet Battal'ın meslekî uygulamaya yönelik faaliyetleri ve akademik yayınları için Prof. Battal'a ait http://www.mekinhukuk.com web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 
 
 
Av. Prof. Dr. Ahmet Battal
 
Gazi Üniversitesinden Emekli
 
Banka ve Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi
 
0312 213 06 46 
0542 581 40 91
 
 
 
Sizin için ve çevreniz için neler yapabiliriz?
 
Uzun yıllar hâkimlik, öğretim üyeliği ve bilirkişilik yapmış olmanın getirdiği tecrübeyle, Ticaret Hukuku alanındaki uzmanlığımızla ve güven veren genç ekibimizle;
 
§  Vekâletinizi üstlenir ve davalarınızı takip ederiz. 
 
§  Geçici veya sürekli danışmanlık hizmeti verebiliriz.  Bilhassa bu kapsamda;
 
Ø  Devam eden davalarınız için size ve avukatınıza yardımcı olmak üzere riskleri ve tavsiyeleri içeren “Yol Haritası” hazırlayabiliriz.
 
& Dava dosyalarınız için HMK. 293 kapsamında “Uzman Görüşü” hazırlayabiliriz. Bu amaçla ekipler kurabilir ve sektör uzmanları ile işbirliği yapabiliriz. 
 
& İşletmelerin tedarikçilerle, alıcılarla, çalışanlarla, danışmanlarla kuracağı tekil ve tip sözleşmelerin yazılı metinlerini hazırlayabiliriz, mevcutlarını gözden geçirip yenileyebiliriz.
 
& Yöneticilerin ve çalışanların hukuk ve işletmecilik bilgisini artıracak eğitim süreçlerini yönetebilir, bunlara katılabiliriz.
 
& İşletmelerin organizasyonunun hukuki boyutlarını inceleyip riskleri ve çözüm yöntemlerini raporlarız.
 
& Mali tabloların analizi ve risklerin erken teşhisi konusunda mali müşavirlerinizle birlikte çalışıp raporlama yapabiliriz. Bilhassa mali durumun bozulması halinde alınacak tedbirler (iflas, konkordato vd.) konusunda çalışabiliriz.
 
& Yenilenme, yeni sektörlere açılma, holdingleşme gibi basamaklar öncesinde “oyun kurucu danışmanlığı” hizmeti verebiliriz.
 
& Aile işletmelerinin yeniden yapılandırılması, ortaklar arası ilişkilerin düzenlenmesi ve kurumsallaşma süreçlerini yönetebiliriz.
 
& İşini kurumsallaştırmak isteyen işletmeciler için "İşletme Anayasası”nın hazırlanmasına önderlik edebiliriz.
 
& Yazılım, marka, patent, tasarım gibi uygulamalardan doğan fikrî ve sınai mülkiyet risklerinizi teşhis edip yönetebiliriz. Bilhassa marka seçme, markalaşma ve marka imajı oluşturma hususunda destek olabiliriz.
 
Saygılarımızla.
 
--
Avukat 
Prof. Dr. Ahmet Battal
Banka ve Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi