Prof.Dr. Ahmet BATTAL

 

ÜLKEMİZDEKİ KAVRAM KARGAŞASINA ÖRNEK
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ - ÜNİVERSİTE VAKIFLARI

GİRİŞ
I. PROBLEM
II. PROBLEMİN SEBEPLERİ:
VAKIF ÜNIVERSITELERI NASIL KURULUYOR?
III. PROBLEMİN SONUÇLARI
IV. PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ