Prof.Dr. Ahmet BATTAL

1-  Bankalarla Karşılaştırmalı Olarak Hukuki Yönden ÖZEL FİNANS KURUMLARI   (Geliştirilmiş Doktora Tezi)

​     Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (BTHAE) Yayını, Ankara-1999

 

2- Ticaret Liseleri İçin HUKUK


(Talim ve Terbiye Kurulu'nun 60 sayılı Kararı ile Lise Ders Kitabıdır)
1. Baskı: TUTİBAY Yayınları, Ankara-1999
2. Baskı: TUTİBAY Yayınları, Ankara-2006

 

3- HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Gazi Kitabevi Yayını Ankara-2001, Ankara-2003, Ankara-2005, Ankara-2007

 

4- Güven Kuruluşu Nitelendirmesi Işığında
BANKALARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU
(Geliştirilmiş Doçentlik Tezi)

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (BTHAE) Yayını, Ankara-2001

 

5- BANKALAR KANUNU ŞERHİ
(Sorularla Banka Hukuku )

Türkiye Bankalar Birliği Yayını, Ankara-2003
Gazi Kitabevi Yayını, Ankara-2004

 

6- TİCARİ İŞLETME HUKUKU

Kolay Hukuk Serisi-9, Gazi Kitabevi, 1.Baskı Ankara-2005
Kolay Hukuk Serisi-9, Gazi Kitabevi, 2.Baskı Ankara-2007

 

7- ŞİRKETLER HUKUKU


Kolay Hukuk Serisi-10, Gazi Kitabevi, Ankara-2005

 

8- KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Kolay Hukuk Serisi-11, Gazi Kitabevi, Ankara-2005

 

9 -BANKACILIK KANUNU ŞERHİ

(5411 sayılı Kanun ve Açıklaması) Seçkin Yayınları, 1.Baskı Ankara -2006

(5411 sayılı Kanun ve Açıklaması) Seçkin Yayınları, 2.Baskı Ankara -2007

 

10 -BOŞANMA SEBEPLERİ (Araştırma Projesi Nihai Raporu)

T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Akademik Dayanışma Araştırma ve Geliştirme Vakfı Ortak Yayını, Ankara -2008